Våra program i Karlstad

Vårt mål är att du ska vara väl förberedd för krävande akademisk utbildning efter gymnasiet. Det innebär ämneskunskaper, studieförmåga och betyg för att bli antagen. Du som väljer vårt yrkesinriktade program ska ha de bästa förutsättningarna när du sedan går ut i yrkeslivet.