Välkommen till KLARA Gymnasium i Karlstad

Thomas-och-Andreas

Trygghet och studiero – vi strävar efter att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö där dina studier kommer i första hand. Såväl i Karlstad kommuns som i vår egen enkätundersökning får vi exceptionellt höga värden på detta område, 4,8 av 5 poäng resp. 99 av 100 poäng.

Läxläsning på skoltid – på specifika schemalagda pass sitter alla våra lärare beredda att hjälpa dig med dina egenstudier. Vår uppfattning är att det är våra utbildade lärare som i första hand ska hjälpa eleverna med sina studier – inte föräldrarna.

All undervisning är lärarledd – hos oss finns inga lärarlösa lektioner. Undervisningen är varierad och uppgifter som eleverna jobbar med – alltid under ledning av våra duktiga lärare.

Kunskap på djupet – vi tror inte på utantill-inlärning. Du lär dig bäst genom att arbeta med saker under en lite längre tid. Våra examinationer består därför av inlämningsuppgifter och praktiska ”case” snarare än traditionella prov. Efter tretton år med samma arbetssätt vet vi att det ger goda resultat.

Thomas Thörnqvist, bitr. rektor och Andreas Johansson, rektor

 

 

Aktuellt på skolan

Se alla aktuella händelser

Här hittar du vår matsedel