KLARA Gymnasium i Karlstad

 

Karlstad_byggnad

Nu är det åter möjligt att söka Speldesign-profilen på KLARA Gymnasium i Karlstad!

På KLARA Gymnasium slutför vi snart det första året med vårt populära Teknikprogram, profil Speldesign. Flera spännande projekt har genomförts och i slutet av terminen är det dags för ”KLARA Game Awards” i Stockholm, där vi tillsammans med vår systerskola KLARA Södra i Stockholm genomför en spelmässa och bland annat delar ut lite priser för väl genomförda spelproduktioner.

I samband med att vi bytte ägare under året gjordes ett administrativt misstag som innebar att vi tappade tillståndet för Teknikprogrammet och eleverna skrevs tillfälligt över på det Naturvetenskapliga programmet. Den 9 april beslöt Karlstad kommuns gymnasienämnd att godkänna KLARA Gymnasiums ansökan om att åter få starta upp Teknikprogrammet under läsåret 2014-15.

Vad händer nu?

Skolinspektionen hanterar nu ärendet skyndsamt och enligt gällande regler skulle ett positivt besked innebära att KLARA Gymnasium åter får tillstånd att bedriva Teknikprogrammet fr o m 1 januari 2015.

Kan man läsa ”Speldesign” på KLARA Gymnasium höstterminen 2014?

Ja, men vi kommer att göra en speciallösning för hösten. Ett nytt tillstånd börjar gälla 1 januari och därför måste man göra ett val på KLARA Gymnasiums Naturvetenskapliga program och sedan kryssa i önskad profil ”Speldesign”. Eftersom Natur- och Teknikprogrammets första år är identiskt har det ingen faktisk betydelse. Med utgångspunkt i att erforderliga beslut fattas kommer alla som valt det Naturvetenskapliga programmet med profil ”Speldesign” att erbjudas att skrivas över till Teknikprogrammet 1 jan 2015.

Denna lösning innebär ingen skillnad i vilka kurser man läser eller vilka lärare eller klasskamrater man har. Det är bara en ren formell åtgärd och gruppen som valt ”speldesign” kommer att behandlas som en egen klass redan från första dagen på skolan.

Frågor

Vid frågor går det bra att kontakta rektorsexpeditionen enligt uppgifter nedan.

 

Andreas Johansson, Rektor KLARA Gymnasium

Telefon: 054 – 17 74 40

E-mail: andreas.johansson@klaragymnasium.se

 

Andreas Johansson, Rektor

Aktuellt på skolan

Se alla aktuella händelser

Här hittar du vår matsedel