KLARA Gymnasium är en skola för dig med höga ambitioner

De kommande tre åren är viktiga – det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar och lära dig nya saker. Vårt mål är att du efter gymnasiet ska vara väl förberedd för krävande akademisk utbildning när du väljer något av våra teoretiska program. Du som väljer våra yrkesinriktade program ska ha de bästa förutsättningarna när du sen går ut i yrkeslivet.

Steg för steg – här får du lära dig att ta ansvar för din egen utveckling och ditt lärande. Med en tydlig ansvarstrappa hjälper vi dig att ta mer och mer ansvar. Vi förväntar oss inte att du ska kunna flyga själv förrän vi ser att vingarna bär.

Livserfarenhet och utbildning – bildning omfattar alla kunskaper, både livserfarenhet och utbildning.

Resor, utbyten och föreläsare – intryck från världen utanför skolan är viktigt. Med oss får du chansen att resa till våra andra skolor, utomlands eller till Stockholm inom ramen för din utbildning. Du möter spännande föreläsare och ledare från näringsliv, idrottsliv eller högskola. Vi stöttar dig också om de svenska skolorna i till exempel Nairobi eller London är ett alternativ för ett läsår.

Framgångsrikt synsätt – vårt synsätt på lärande har visat sig vara mycket framgångsrikt. Under åren har vi fått flera priser och utmärkelser, bland annat för bästa gymnasieskola 2012 i Karlstad och Linköping där vi de senaste sex åren legat på topp i Linköpings kommuns stora kvalitetsmätning.

Utvecklande nätverk – vi utvecklar hela tiden nya sätt att lära sig på, inte minst genom nära samarbeten med högskolor och universitet, som KTH, Stockholms Universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och Karlstads Universitet.

Välkommen